Wat de wetenschappelijke tijdschriften betreft: deze zijn talrijk. Denken we bijvoorbeeld aan Gorteria, een tijdschrift dat wordt uitgegeven door het Nationaal Herbarium Nederland en de Stichting FLORON. Het handelt over de Nederlandse wilde flora. In België kent men een gelijkaardig tijdschrift dat wordt uitgegeven door de Nationale Plantentuin van België: Dumortiera.

Zo heeft natuurlijk elk land nationale tijdschriften over zijn inheemse flora. Ook universiteiten hebben vaak eigen publicaties. Het zou ons veel te ver leiden om hier elk tijdschrift te noemen waarin wel eens artikelen verschijnen over orchideeën. Daarom lichten we er enkele uit, de zogenaamde themanummers.

1 Lejeunia – Revue de Botanique Département de Botanique, Sart Tilman, B-4000 Luik Nouvelle série Nr. 143 Juli 1994 Clé et inventaire synonymique des Dactylorhiza ( Orchidaceae ) de France et du Benelux. J.-L. Gathoye en D. Tyteca Tekeningen van D. Adam 

In dit werkje van 85 bladzijden is een determinatiesleutel opgenomen waarmee alle Franse, Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Dactylorhiza soorten, ondersoorten en variëteiten op naam kunnen worden gebracht. Verder is er een korte uitleg over de gebruikte indeling, zijn alle taxa afgebeeld met duidelijke zwart-wit tekeningen en bevat het ook een inventaris van alle bestaande synoniemen, een opsomming van alle bekende hybriden (interspecifieke en intergenerieke). Het boekje sluit af met een bibliografie.

 2. Botanical Journal of the Linnean Society Volume 126 Numbers 1 & 2 Jan/Feb 1998 Published for the Linnean Society of London by Academic Press. ISSN 0024-4074 Orchid population biology: conservation and challenges Edited by Stephen Waite

 In dit nummer van 190 bladzijden zijn de verslagen opgenomen van het symposium “Orchid Population Biology: conservation and challenges, dat plaatsvond in november 1995 te London.

 Deze bijeenkomst behandelde de volgende 2 thema’s:
• Long term trends in population dynamics
• Orchid conservation

In dit tijdschrift zijn o.a. bijdragen opgenomen over Cypripedium calceolus var. pubescens, Epipactis helleborine, Orchis morio en Herminium monorchis, Ophrys sphegodes, Orchis militaris, Liparis loeselii en Himantoglossum hircinum.

De artikelen gaan allemaal dieper in op diverse aspecten uit het leven van orchideeën: vruchtzetting, rekolonisatie, bloeidynamiek, populatiebiologie of bescherming van groeiplaatsen.

3. Scripta Botanica Belgica volume 24, 2003 ISBN 90-72619-54-4 Nationale Plantentuin van Belgium BBB 2001 Botanical Biodiversity and the Belgian Expertise. Proceedings of a symposium held in October 2001 at the National Botanic Garden of Belgium. Edited by G. Rappé, K. Busschots en E. Robbrecht

In dit werk worden de verslagen gebundeld van het symposium over biodiversiteit. Naast bijdragen over de Belgische Flora zijn er ook enkele specifiek over orchideeën.

4. Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal e.V.

Elke 4 jaar organiseert de Naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal e.V. een “Wuppertaler Orchideeën-Tagung”. Tijdens 2 dagen komen dan allerlei sprekers een lezing geven. Deze voordrachten worden gebundeld en uitgegeven in een speciaal nummer van de “Jahresberichte”. Er zijn reeds 13 van dergelijke Tagungs doorgegaan. De lezingen worden telkens zo uitgekozen dat er genoeg variatie voorhanden is. Een logisch gevolg is dan dat de speciale nummers bol staan van interessante artikelen….

 

5. Les Naturalistes Belges – Numéro spécial de la Section Orchidées d' Europe

De Belgische (Waalse) natuurvereniging “Les Naturalistes Belges” heeft een werkgroep die “La section Orchidées d'Europe” heet (S.O.E.). Elk jaar geven zij een speciaal nummer uit dat volledig over orchideeën handelt. Deze publicatie is in het Frans geschreven en bevat hoofdzakelijk artikelen van de hand Pierre Delforge en het echtpaar Pierre Devillers en Jean Terschuren. Er worden ook vaak nieuwe soorten in beschreven. Er zijn al 19 themanummers verschenen.

 

 

Deel deze pagina