1. An Atlas of Orchid Pollination – European Orchids A.A. Balkema, 1995 N. A. van der Cingel ISBN 90 5410 190 3

Dit Engelstalige boek meet 20,5 x28,5 cm en telt 175 bladzijden. Het is voorzien van talrijke illustraties, schetsen en pentekeningen. De Nederlander Nelis van der Cingel † beschrijft in dit boek de verschillende bestuivingmechanismen bij Europese orchideeën. Het eerste deel is een algemene inleiding en behandelt alle aspecten van de bestuiving bij orchideeën. De lezer kan zich een goed beeld vormen van de verschillende aspecten die hierbij komen kijken. In het tweede deel komen dan alle genera van de West-Europese orchideeën aan bod. Het boek sluit af met een aantal bijlagen. Wie dit boek leest zal tot het besluit komen dat de bestuiving bij orchideeën bijzonder boeiend en interessant is en dat deze planten ontzettend veel trucs bezitten om te zorgen dat ze bestoven worden.

Volledigheidshalve vermelden we hier dat van der Cingel ook een vervolg schreef dat in 2001 verscheen, waarbij hij de bestuiving beschrijft van orchideeën uit Azië, Australië, Afrika en Amerika.

2. Population Ecology of Terrestrial Orchids, SPB Academic Publishing, 1991Edited by T.C.E. Wells en J.H. Willems ISBN 90-5103-068-1

Tussen 18 en 22 juni 1990 vond er in Zuid Limburg een Internationaal Orchid Symposium plaats. Op het programma stonden 4 onderwerpen:

• Population dynamics and management
• Dynamics of flowering and fruiting
• Phenology of growth and dry matter parttioning
• Population dynamics and matrix models

39 deelnemers uit 12 verschillende landen namen deel en hun voordrachten zijn in dit boekje gepubliceerd. Tijdens dit Symposium bleek dat minder dan 20 soorten terrestrische orchideeën van de ganse wereld worden bestudeerd op het vlak van populatie dynamiek.

Hieruit blijkt hoe weinig wij eigenlijk afweten van het leven van orchideeën. Uit de verschillende voordrachten blijkt hoe interessant het bestuderen van orchideeënpopulaties op lange termijn wel is en hoe weinig technische middelen je daarvoor eigenlijk nodig hebt.

We vinden in dit werk bijdragen over Dactylorhiza praetermissa, Ophrys apifera, Orchis simia, Orchis militaris, Anacamptis pyramidalis, Epipactis helleborine en Ophrys sphegodes.

16 x 24 cm, 189 bladzijden.

3. Trends and fluctuations and underlying mechanisms in terrestrial orchid populations Edited by P. Kindlmann, J.H. Willems and D.F. Whigham ISBN 90-5782-123-0 Backhuys Publishers, 2002

Tussen 6 en 13 mei, 2001 ging er in Tsjechië een conferentie door over de ecologie en biologie van orchideeën. Het was opgezet als het vervolg van het internationaal symposium dat in 1990 doorging in Zuid Limburg.

Alle verslagen van de voordrachten zijn in dit boek gebundeld en zitten vervat in één van de volgende onderwerpen:

• Demography and population dynamics
• Flowering and fruiting
• Mycorrhiza and seed germination
• Management and conservation

In dit boek staan o.a. bijdragen over Dactylorhiza lapponica, Gymnadenia conopsea, Orchis simia, Orchis ustulata, Cypripedium calceolus, Orchis purpurea, Dactylorhiza fuchsii, Himantoglossum hircinum en Orchis morio.

16,5 x 24,5 cm, 254 bladzijden.

4. Kompendium der Europäischen Orchideen / Catalogue of European Orchids. C.A.J. Kreutz Kreutz Publishers, 2004 ISBN90-806626-4-X

De laatste 30 jaren is het aantal soorten orchideeën schrikbarend gestegen. Door de toegenomen mobiliteit zijn vele gebieden toegankelijk geworden, nieuwe soortbegrippen deden hun intrede, en onderlinge rivaliteit zijn hier onder andere verantwoordelijk voor. Het gebeurt ook vaak dat een soort, beschreven door de “concurrentie”, prompt werd herbenoemd door het andere kamp.

Kreutz heeft een poging ondernomen om in dit kluwen orde te scheppen. Deze catalogus bevat alle tot dan bekende taxa, vermeldt wie de auteur is, waar de publicatie verscheen, het jaartal en alle bekende synoniemen.  

15 x 21,5 cm - 239 bladzijden

 

5. West European Orchids – Elisa Klopfenstein. 5 delen National Botanic Garden of Belgium, 1994. ISBN 90-72619-17-X deel 1, ISBN 90-72619-18-8 deel 2, ISBN 90-72619-19-6 deel 3, ISBN 90-72619-20-X deel 4, ISBN 90-72619-21-8 deel 5

Na de verschijning van “ Orchidaceae Belgica ” bleef Elisa Klopfenstein orchideeën afbeelden. De 5 delen van “West European Orchids” zijn samen verkrijgbaar in een luxueuze linnen mat of apart te koop. In elk deel horen 12 platen thuis van 28 x 40,5 cm , waarop telkens de volledige orchidee, ondergrondse en bovengrondse delen, bloemen, bloemanalyse, zuiltje en andere details worden getoond. Elke plaat is met de grootste zorg gemaakt en omdat Klopfenstein met levend materiaal werkt, zijn deze botanische platen zeer natuurgetrouw. De details die worden afgebeeld zijn niet door foto's te evenaren. Naast de platen zijn er ook kleine fiches waarop uitleg staat in het Engels over vindplaats, datum, waar de soort beschreven werd, de verschillende afgebeelde onderdelen en een beetje uitleg over de soort.

Deel deze pagina