De Werkgroep Europese orchideeën van de KNNV houdt zich sinds de oprichting in 1977 bezig met de studie en bescherming van de Europese orchideeënsoorten en hun biotopen. Wie kan lid worden?

Alle KNNV-leden die belangstelling hebben voor Europese orchideeën en de gedragscode van de werkgroep onderschrijven. We zijn een werkgroep, wat inhoudt dat van de leden verwacht wordt dat ze op een of andere wijze actief bijdragen aan de activiteiten van de werkgroep en/of zich actief met Europese orchideeën en hun bescherming bezig houden.

Wat biedt het lidmaatschap?

Tijdschrift
De WEO geeft samen met haar Vlaamse zusterorganisatie de S.E.M.O. een eigen tijdschrift 'Liparis' uit. Het bevat artikelen over de studie en bescherming van de Europese orchideeën. Voor werkgroepsleden is dit gratis. Meer informatie vindt u op de Liparispagina.

Website en Forum
Leden van de werkgroep hebben toegang tot het afgesloten ledengedeelte van deze website en tot de speciale ledenforums. Dit biedt onder andere de mogelijkheid om reisverslagen uit te wisselen.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn tweemaal per jaar. Er zijn presentaties en er komen allerlei zaken betreffende de Europese orchideeën aan de orde; nieuw verschenen literatuur wordt besproken en ligt dikwijls ter inzage. De meeste presentaties worden door de eigen leden verzorgd maar er komen ook wel gastsprekers.

Mededelingen
Enkele malen per jaar ontvangen de leden de Mededelingen van de werkgroep met daarin o.a. de programma's en verslagen van de bijeenkomsten, bestuursmededelingen etc.

Excursies
De WEO probeert jaarlijks enkele excursies naar interessante orchideeëngebieden te houden. Sommige excursies staan ook open voor niet WEO-leden.

Samenwerking met de S.E.M.O.
Leden van de WEO kunnen gratis de jaarlijkse bijeenkomst van de Vlaamse Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën (S.E.M.O.) bezoeken. Wanneer er ruimte beschikbaar is staan ook de excursies van de S.E.M.O. open voor leden van de WEO.

Deel deze pagina