Waterbeestjes kijken. Foto: Ina MarbusBinnen de KNNV zijn de volgende landelijke werkgroepen actief:

Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG)
De BLWG is de werkgroep voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. De werkgroep organiseert activiteiten voor leden en publiek, waarbij het zoeken en op naam brengen van soorten centraal staat. Daarnaast verzamelt de BLWG verspreidingsgegevens, doet onderzoek, geeft adviezen en voert twee meetnetten uit.

Werkgroep Europese Orchideeën (WEO)
De WEO houdt zich bezig met de studie en bescherming van de Europese orchideeënsoorten en hun biotopen. Alle KNNV-leden die belangstelling hebben voor Europese orchideeën en de gedragscode van de werkgroep onderschrijven, kunnen lid worden. De WEO verwacht van de leden dat ze op een of andere wijze actief bijdragen aan de activiteiten van de werkgroep en/of zich actief met Europese orchideeën en hun bescherming bezig houden.

Werkgroep voor Geologie en Landschap
Het doel van de werkgroep is het gezamenlijk beleven en bestuderen van de niet-levende natuur. We kijken hierbij vooral naar geologie, die over het ontstaan van de aarde gaat. Daarnaast kijken we naar de vorm van het landschap, primair ontstaan door de geologische processen. De bodemkunde en waterhuishouding spelen hierin een belangrijke rol. De niet-levende natuur én levende natuur vormen, samen mét het grondgebruik door de mens, het leefmilieu voor mens, plant en dier.

Werkgroep Grassen en Schijngrassen
Wij bestuderen grassen en andere planten in de rubriek grasachtigen, zoals russen, biezen en zeggen. Ofwel, om met "Heukels" te spreken: "kruiden met gras- of biesachtig uiterlijk: alle bladen zeer veel langer dan breed, vlak of ingerold of buisvormig; bloemen klein en onopvallend, onregelmatig, of indien regelmatig, dan bleek of bruin- groenachtig".

Landelijke Insekten Werkgroep (LIW)
De LIW stelt zich de volgende doelen:
- Het bevorderen van de studie van insecten en andere geleedpotigen. Deze studie omvat onder andere:
a. determinatie van dieren
b. biotooponderzoek
c. gedragsstudie
d. beheersmaatregelen tot behoud van biodiversiteit
- Het uitwisselen van activiteiten op lokaal en regionaal gebied.
- Het organiseren van bijeenkomsten, weekeinden en eventueel kampen.
- Het bevorderen dat specialisten niet-specialisten helpen en begeleiden in hun studie.

Kampeergroep (KG)
De KG is een werkgroep die 's zomers kampeerweekenden organiseert door het gehele land en 's winters de contacten onderhoudt door middel van excursies en contactavonden. Het lidmaatschap staat alleen open voor leden van de KNNV. Wil je een keertje mee? Dat kan eenmalig altijd. Wil je vaker mee? Dan kun je je aanmelden als aspirant lid bij de secretaris.

Moeraswerkgroep
De Moeraswerkgroep is een landelijke werkgroep gespecialiseerd in natte terreinen. Ons doel is tweeledig. Aan de ene kant leren van elkaar, aan de andere kant geven we adviezen over beheer van natte gebieden. Om dit te bereiken organiseren wij jaarlijks een aantal excursies in binnen- en buitenland. Tijdens deze excursies gaat de aandacht vooral uit naar de resultaten van het beheer op de flora en fauna. De meeste leden van deze werkgroep zijn vanuit hun werk nauw betrokken bij onderzoek, beheer en monitoring van natuurgebieden.

Strandwerkgemeenschap (SWG)
De SWG is aan het eind van de jaren dertig opgericht als een samenwerkingsverband van de Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie (NJN), de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM). De SWG stelt zich ten doel de studie van de mariene biologie, en in het bijzonder van de flora en fauna van de Nederlandse kust, te bevorderen. Hoewel de naam anders doet vermoeden, houdt de SWG zich niet alleen bezig met het aanspoelsel op het strand, maar ook met de bewoners van onze dijken, zeearmen, de Waddenzee en het Nederlandse deel van de Noordzee.

Deel deze pagina