KNNV-inventarisaties van De Helmhorst, het vergeten landgoed

Tussen 2005 en 2012 voerden veel vrijwilligers van KNNV afdeling Zwolle veel inventarisaties uit in het “vergeten” landgoed De Helmhorst, dat ten oosten van Zwolle, zo’n drie kilometer ten zuiden van Berkum ligt.
KNNV-wergroepen als Paddenstoelenwerkgroep Zwolle, Roofvogelwerkgroep Zwolle, Vogelwerkgroep Zwolle, Zoogdierenwerkgroep Overijssel, Insectenwerkgroep Zwolle, een aantal individuele leden van KNNV en leden en natuurgidsen van IVN (Zwolle, Kampen, Hasselt en Hardenberg)  en ook enkele experts van buiten Zwolle (totaal 52 personen) deden enthousiast mee aan de diverse inventarisaties die achtereenvolgens werden gecoördineerd door Dirk Maas, Sylvia Meijer en ondergetekende.

In najaar 2012 kwam de rapportage uit onder eindredactie van Erik van Dijk, Evert Ruiter en Liesbeth Versteegde. In november 2012 werd het rapport aangeboden aan Wijkvereniging Berkum onder aanwezigheid van de Zwolse wethouder voor groenvoorzieningen. De wijkvereniging wil graag meer doen met onze rapportage zodat het landgoed niet ineens van natuurgebied in een niet meer toegankelijk villa-wijkje wordt omgezet. Of dat een bedrijventerrein de natuur te dicht nadert of dat een snelle wegverbinding van de weg Zwolle-Almelo naar de A28 het natuurgebied gaat doorklieven. De bewoners van Berkum willen graag hun natuurlijke en rustige uitloopgebied behouden.


Deel deze pagina