Zaterdag 15 december 2012
Excursie Lauwersmeer
Organisatie: Vogelwerkgroep KNNV Zwolle.
Voor beginnende en gevorderde vogelaars en andere sportieve natuurliefhebbers.
Tijd: vertrek om 8.30 u., terugkomst ca. 16.30 u.
Excursieleider: Erwin de Visser, tel. 06-23207002.
Verzamelpunt: carpoolplek bij de Berkumerbrug, bij afslag 21 bij de A28.
In verband met carpoolen is opgave vooraf noodzakelijk, bij Erwin de Visser, e-mail: erwin.de.visser@zonnet.nl uiterlijk daags tevoren, 20.00 u.
Graag vermelden of u wilt meerijden of chauffeur wilt/kunt zijn.
Kosten meerijden 14 euro.
Meenemen: verrekijker, water- en winddichte kleding, eten en (warm) drinken, goede schoenen of laarzen.

Donderdag 13 december 2012
Lezing 'Waddenzee' door Jaap de Vlas
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle,
begint om 20.00 u., tot ca. 22.00 u. Toegang vrij voor alle belangstellenden.
Organisatie: KNNV Zwolle

De lezing wordt geïllustreerd met beelden die Jaap de Vlas heeft verzameld tijdens de 30 jaar dat hij als Waddenbioloog was verbonden aan het ministerie van LNV en Rijkswaterstaat.
De lezing geeft een overzicht van het beheer van de Waddenzee, soms met kritische kanttekeningen.
Aan de orde komen:
De belangrijkste processen die de Waddenzee gevormd hebben en nog steeds vormen
Het effect van de aanleg van stuifdijken op de Waddeneilanden
De effecten van beweiding van kwelders
De toestand van het zeegras en de kans op nieuwe zeegrasvelden
De komst van exoten zoals de Japanse oester
Ontwikkelingen in de schelpdiervisserij
Het beheer van kwelders en de uitpoldering van zomerpolders
De in- en uittrek van vissen
De doelstellingen voor de natuur zoals vastgesteld door het ministerie van LNV (Nu: EL en I)
 
Tenslotte worden er mogelijkheden aangeduid voor het beheer in de toekomst. Dat wil zeggen: de komende tientallen jaren, want daarna kan zeespiegelstijging zorgen voor verdrinking van de Waddenzee....

Vrijdag 7 december 2012
addenstoelen inventarisatie nog onbekend.

Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkeerplek ?

Zaterdag 1 december 2012
Paddenstoelen inventarisatie nog onbekend.

Tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur verzamelpunt parkeerplek ?

Zondag 25 november 2012
Fietsexcursie langs de IJssel

Organisatie: Vogelwerkgroep KNNV Zwolle.
Voor beginnende en gevorderde vogelaars en andere sportieve natuurliefhebbers.
Vertrektijd 9:30 tot ....
Excursieleider: Erwin de Visser, tel.: 06-20237002.
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Engelse werk. Opgave niet nodig. Meenemen: verrekijker, water- en winddichte kleding, eten en (warm) drinken en bandenplak.

Vrijdag 23 november 2012
Paddenstoelen inventarisatie Windesheim.

Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkeerplek Windesheim in de bocht.

Woensdag 21 november 2012

Lezing met fotoshow:  'Met een ezel op reis' door Margo Huggers
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle,
begint om 20.00 u., tot ca. 22.00 u. Toegang vrij voor alle belangstellenden.
Organisatie: KNNV Zwolle

Margo Huggers heeft op vele manieren gereisd, naast haar werk met groepen kinderen in de natuur. Drie jaar geleden besloot zij om een ezel te kopen om te kunnen reizen op de eenvoudigste en meest traditionele manier ter wereld: lopend, terwijl de ezel de bagage draagt.
Zomer 2012 heeft ze samen met ezel Frits een trektocht gemaakt van 4 maanden. Ze zijn vanuit Nederland vertrokken en hebben 1500 km samen gelopen tot in Zuid-Frankrijk. Door deze actie hebben ze meerdere malen de krant gehaald en ook de landelijke TV. Tijdens deze tocht heeft Margo veel foto's gemaakt van de natuur en de landschappen waar ze doorheen is gelopen. Ze heeft veel mooie foto's van wilde planten in de wegbermen. Voor deze avond maakt ze een speciale selectie van natuurfoto's, zie hier wat foto 1, 2, 3 en 4.

Zaterdag 17 november 2012
Paddenstoelen inventarisatie Petrea.

Tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur verzamelpunt parkeerplek Wapenvelderzand.

Zaterdag 10 november 2012
Excursie Diepholz

Organisatie: Vogelwerkgroep KNNV Zwolle.
Ook dit jaar gaan we weer naar de duizenden kraanvogels die pleisteren in de buurt van Diepholz.
Voor beginnende en gevorderde vogelaars en andere natuurliefhebbers. Excursieleider: Jur Furda, tel. 038 – 3858200.
We vertrekken om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de BDG hal aan de van der Heydenstraat in Zwolle-Zuid.
In verband met carpoolen is opgave vooraf noodzakelijk, bij Jur Furda, e-mail: KNNV.VWGZwolle@gmail.com, uiterlijk daags tevoren, 20.00 u.
Graag vermelden of u wilt meerijden of chauffeur wilt/kunt zijn.
Kosten meerijden: € 22,50.
Meenemen: verrekijker, water- en winddichte kleding, eten en (warm) drinken, goede schoenen of laarzen.

Vrijdag 9 november 2012
Paddenstoelen inventarisatie Junner Koeland.

Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkerpleek de Toerist.

Zaterdag 3 november 2012
12de Overijsselse Vogelaarsdag in Harculo Centrale
Zie hier het programma

Zaterdag 3 november 2012
Paddenstoelen inventarisatie Westerveldse bos.

Tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur verzamelpunt parkeerplek einde Kolksteeg.

Zaterdag 3 november 2012
Gewestelijke excursie Brabantse Biesbosch programma

Vrijdag 26 oktober 2012
Paddenstoelen inventarisatie IJsselvliedt pinetum.

Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkeerplek IJsselvliedt.

Zaterdag 20 oktober 2012
Paddenstoelen inventarisatie Heerderstrand.

Tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur verzamelpunt parkeerplek Kamperweg.

Woensdag 17 oktober 2012
Lezing: ‘Vissen in het IJsselmeer: verleden, heden en toekomst’. door Romke Kats

Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle,
begint om 20.00 u., tot ca. 22.00 u. Toegang vrij voor alle belangstellenden.
Organisatie: KNNV Zwolle
 
Het IJsselmeer bruist van de activiteiten en is volop in beweging. Dit waterrijke gebied is voor zowel mens als dier van groot belang. Na de afsluiting van de Zuiderzee is de binnenzee veranderd in een zoetwatermeer. Het is een uniek gebied geworden voor vele soorten vissen en vogels. Sommige dieren zijn het hele jaar aanwezig. Andere zijn een deel van het jaar aanwezig om te broeden, te ruien of om zich voor te bereiden op de trek naar het zuiden. In de lezing wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het IJsselmeergebied en de grootschalige veranderingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Veel aandacht wordt besteed aan de ecologie en de verschillende voedselketens. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de kenmerkende bewoners en gebruikers van het IJsselmeer.

Zaterdag 13 oktober 2012
Dagexcursie naar Texel

Organisatie: Vogelwerkgroep KNNV Zwolle.
We gaan op Texel verschillende gebieden bezoeken.
Voor beginnende en gevorderde vogelaars en andere natuurliefhebbers. Excursieleider: Erwin de Visser, tel. 06-23207002.
Vertrek om 7.30 u. vanaf parkeerplaats kantoor Vitens, Oude Veerweg 1 te Zwolle. Terugkomst: ca. 20.00 u.
In verband met carpoolen is opgave vooraf noodzakelijk, bij Erwin de Visser, e-mail: erwin.de.visser@zonnet.nl uiterlijk daags tevoren, 20.00 u.
Graag vermelden of u wilt meerijden of chauffeur wilt/kunt zijn
Kosten meerijden inclusief overtocht 30 euro.
Meenemen: verrekijker, water- en winddichte kleding, eten en (warm) drinken, goede schoenen of laarzen.

Vrijdag 12 oktober 2012
Paddenstoelen inventarisatie Boschwijk/ Zalné
.
Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkeerplek Selhorstpad.

Zaterdag 6 oktober 2012
Paddenstoelen inventarisatie Voorsterbos.

Tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur verzamelpunt parkeerplek de Toerist.

Vrijdag 28 september 2012
Paddenstoelen inventarisatie Rechterense Veld.

Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkeerplek de Toerist.

Zaterdag 22 september 2012
Inventarisatie: Vreugderijkerwaard. Vlinders en libellen.

Verzamelen op de dijk, ingang Vreugderijkerwaard. Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk ivm vergunning kan tot 20 spetember tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.

Zaterdag 22 september 2012
Paddenstoelen inventarisatie Den Alerdinck.

Tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur verzamelpunt parkeerplek Den Alerdinck.

Zaterdag 15 september 2012
Inventarisatie: Golfterrein. Vlinders en libellen.

Verzamelen ingang golfterrein Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk kan tot 14 september tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.

Vrijdag 14 september 2012
Paddenstoelen inventarisatie Leemcule.

Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkeerplek Oranje Nassaulaan.

Zaterdagmorgen 8 september 2012
Excursie Voorsterbos o.l.v. Piet Bremer
Verzamelen op parallelweg van Milligerlaan, direct bij rotonde op overgang van Milligerlaan en de N 331 (Stadshagenallee, provinciale weg Zwolle- Vollenhove)
om 9.00. Tijdsduur tot 13.00 uur.
Thema: nieuwe natuur uit landbouwgrond op de zeebodem bij het Voorsterbos.
We bezoeken Kadoelerveld (zilte greppelrus), Kraggenburgerveld, Voorsterveld(uitzaai maaisel Bergklooster).

Zaterdag 8 september 2012
Paddenstoelen inventarisatie Soeslo.

Tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur verzamelpunt parkeerplek De Mol Heinose weg 32.

Zaterdag 8 September 2012
Excursie naar Oostvaardersplassen

Organisatie: Vogelwerkgroep KNNV Zwolle.
Voor beginnende en gevorderde vogelaars en andere natuurliefhebbers. Excursieleider: Jur Furda, tel. 038 – 3858200.
Vertrek om 8.30 u. vanaf parkeerplaats kantoor Vitens, Oude Veerweg 1 te Zwolle. Terugkomst: ca. 15.00 u.
In verband met carpoolen is opgave vooraf noodzakelijk, bij Jur Furda, e-mail: KNNV.VWGZwolle@gmail.com, uiterlijk daags tevoren, 20.00 u. Graag vermelden of u wilt meerijden of chauffeur wilt/kunt zijn. Kosten meerijden 7,50 euro.
Meenemen: verrekijker, water- en winddichte kleding, eten en (warm) drinken, goede schoenen of laarzen

Zaterdag 1 september 2012
Inventarisatie: Vreugderijkerwaard. Vlinders en libellen
.
Verzamelen op de dijk, ingang Vreugderijkerwaard. Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk ivm vergunning kan tot 30 augustus tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.

Vrijdag 31 augustus 2012
Paddenstoelen inventarisatie Engelse Werk.
Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkeerplek Krisman.

Zaterdag 25 augustus 2012
Paddenstoelen inventarisatie Huis den Doorn.

Tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur verzamelpunt parkeerplek Den Doornweg 47.

Woensdagavond 22 augustus 2012
Inventarisatie van de nieuwe nevengeul van de Overijsselse Vecht.
Verzamelen voor de uitspanning ‘Het Engelse Werk’ bij Het Engelse Werk om 18.45. Tijdsduur tot 21.30 uur. Bij Huize Den Doorn, bij de Doornweg- Glinthuisweg bij Genne, in de buurt van de Zijlkolk. Met Jeroen Breenbeek (SBB) is afgesproken om d.m.v. een transect door het gebied de ontwikkelingen van de vegetatie de komende jaren te volgen.

Zaterdag 18 augustus 2012
Inventarisatie: Golfterrein. Vlinders en libellen.

Verzamelen ingang golfterrein Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uurOpgave noodzakelijk kan tot 17 augustus tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.

Vrijdag 17 augustus 2012
Paddenstoelen inventarisatie Vuursteenberg.

Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkeerplek Keizersweg.

Zaterdag 11 augustus 2012
Inventarisatie: Vreugderijkerwaard. Vlinders en libellen.

Verzamelen op de dijk, ingang Vreugderijkerwaard Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk ivm vergunning kan tot 9 augustus tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.

Zaterdag 11 augustus 2012
Paddenstoelen inventarisatie Takkenhoogte.

Tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur verzamelpunt parkeerplek de Toerist.

Woensdagavond 8 augustus 2012
Inventariseren van de  retentie achter het hoofdkantoor van Waterschap Groot Salland aan de Dr. Van Thienenweg in Zwolle
.
 
Verzamelen vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk om 19:00 uur. Tijdsduur tot 21:30 uur.
Organisatie: Elja van Dongen en Brunhilde Reicher.

Vrijdag 3 augustus 2012
Paddenstoelen inventarisatie Tichelgaten.

Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkeerplek Tichelgaten.

Woensdagavond 25 juli 2012
Inventarisatie van de nieuwe nevengeul van de Overijsselse Vecht.
Verzamelen voor de uitspanning ‘Het Engelse Werk’ bij Het Engelse Werk om 18.45. Tijdsduur tot 21.30 uur. Bij Huize Den Doorn, bij de Doornweg- Glinthuisweg bij Genne, in de buurt van de Zijlkolk. Met Jeroen Breenbeek (SBB) is afgesproken om d.m.v. een transect door het gebied de ontwikkelingen van de vegetatie de komende jaren te volgen.

Zaterdag 14 juli 2012
Inventarisatie: Vreugderijkerwaard. Vlinders en libellen.

Verzamelen op de dijk, ingang Vreugderijkerwaard. Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk ivm vergunning kan tot 12 juli tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.

Zaterdag 7 juli 2012
Inventarisatie: Golfterrein. Vlinders en libellen.

Verzamelen ingang golfterrein Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk kan tot 6  juni tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.

Woensdagavond 4 juli 2012
Inventariseren van Gerenvonder, een nieuw natuurgebiedje in de Marslanden in Zwolle.

Verzamelen vóór de uitspanning "het Engelse werk" in het Engelse werk om 19.00. Tijdsduur tot 21:30 uur.
Organisatie: Elja van Dongen en Brunhilde Reicher.

Zaterdag 23 juni 2012
Inventarisatie: Vreugderijkerwaard. Vlinders en libellen
.
Verzamelen op de dijk, ingang Vreugderijkerwaard. Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk ivm vergunning kan tot 21 juni tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.

Woensdagavond 20 juni 2012
Inventarisatie van de nieuwe nevengeul van de Overijsselse Vecht.
Verzamelen voor de uitspanning ‘Het Engelse Werk’ bij Het Engelse Werk om 18.45. Tijdsduur tot 21.30 uur. Bij Huize Den Doorn, bij de Doornweg- Glinthuisweg bij Genne, in de buurt van de Zijlkolk. Met Jeroen Breenbeek (SBB) is afgesproken om d.m.v. een transect door het gebied de ontwikkelingen van de vegetatie de komende jaren te volgen.

Zaterdag 9 juni 2012 Avondexcursie Nachtzwaluwen op de Sallandse Heuvelrug
Organisatie: Vogelwerkgroep KNNV Zwolle. Voor beginnende en gevorderde vogelaars en andere natuurliefhebbers. Excursieleider: Erwin de Visser, tel. 06-23207002. We vertrekken om 21.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de BDG hal aan de van der Heydenstraat in Zwolle-Zuid. Terugkomst: ca. 0:30.
In verband met carpoolen is opgave vooraf noodzakelijk, bij Erwin de Visser, e-mail: erwin.de.visser@zonnet.nl uiterlijk daags tevoren, 20.00 u. Graag vermelden of u wilt meerijden of chauffeur wilt/kunt zijn. Kosten meerijden 4 euro.

Zaterdag 9 juni  2012
Inventarisatie: Golfterrein. Vlinders en libellen.

Verzamelen ingang golfterrein Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk kan tot 8 juni tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.

Woensdag 6 juni 2012
Lezing 'Het leven van hommels.' door Manja Kwak

Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle,
begint om 20.00 u., tot ca. 22.00 u. Toegang vrij voor alle belangstellenden.
Organisatie: KNNV Zwolle

Zaterdag 2 juni 2012
Excursie Bargerveen

We maken een wandeling van ca. 9 km door het gebied met als doel insecten, geoorde futen en andere vogels te spotten.
Organisatie: KNNV Vogelwerkgroep en Insectenwerkgroep. Voor wie: beginnende en gevorderde vogelaars/insecten en andere natuurliefhebbers.
We vertrekken om 9.00 uvanaf de parkeerplaats carpoolplek bij de Berkumerbrug, bij afslag 21 van de A28. Terugkomst: ca. 16:30.
Opgave vooraf bij Jur Furda, e-mail: jurfurda@live.nl, uiterlijk daags tevoren 20.00 u. Graag vermelden of u wilt meerijden of chauffeur wilt/kunt zijn. Meenemen: verrekijker, eten en (warm) drinken, goede schoenen of laarzen. Kosten meerijden: € 6,-. Zaterdag
26 mei 2012
Inventarisatie: Vreugderijkerwaard. Vlinders en libellen.

Verzamelen op de dijk, ingang Vreugderijkerwaard. Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk ivm vergunning kan tot 23 mei tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470Vrijdag 25 mei 2012
Paddenstoelen inventarisatie in het Zalné / Boschwijk.

Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt Selhorstpad.Zaterdag
19 mei 2012
Inventarisatie: Inventatrisatie Golfterrein Vlinders en libellen.

Verzamelen ingang golfterrein Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk kan tot 18 mei tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.Zaterdag 12 mei 2012
Ecologische Big Day

Organisatie: Vogelwerkgroep KNNV Zwolle. Met teams van twee tot vier vogelaars zo veel mogelijk soorten waarnemen in 12 uur zonder motorische hulpmiddelen. Wel mogelijk OV binnen de gemeenterenzen van Zwolle.Vertrek 06.00 Engelse Werk. Einde 18.00 Engelse Werk. Na afloop samen eten bij het Engelse Werk. Aanmelden KNNV teams bij Jur Furda: e-mail: jurfurda@live.nl, graag een week van tevoren.Zaterdag 12 mei2012


Paddenstoelen inventarisatie in Windesheim.
Tijdstip van 10.00 tot 12.00 uur verzamelpunt Parkerplek in de bocht Windesheim.Vrijdag 11 mei tot en met zondag 13 mei 2012
Voorjaarsweekend naar Schiermonnikoog

Wie gaan er mee?
KNNV-ers, IVN-ers en andere belangstellenden.
Wat gaan we doen? In excursieverband of individueel op zoek naar vogels, planten, insecten en waterleven.
Waar verblijven we? In de kampeerboerderij: “De Binnendijken”. Deze locatie ligt in het dorp.
Wat zijn de kosten? €75 p.p. voor 2 overnachtingen, een huurfiets, 2 warme maaltijden. 2x ontbijt, 2 lunchpakketten en consumpties... De kosten van vervoer van en naar de boot; het parkeergeld bij Lauwersoog en de overtocht met de boot zijn voor eigen rekening.
Voor meer inlichtingen? Bel of mail gerust.
Ga je mee, laat het ons dan weten.
Met vriendelijke groeten,
Cor Kauw (038 4653592, corkauw@tiscali.nl)

Sybout Jaasma (038 4537573, balk_je@live.nl)

Woensdag 9 mei 2012
Lezing ‘Insecten’ door Leen Moral (Wageningen Universiteit, Alterra)

Lezing onderwerpen:
 - Bomen als bron van insectenleven
 - Verschillen tussen inheemse en uitheemse bomen
 - Insectenplagen (eikenprocessierups!)
 - Invloed van klimaatverandering op insecten

Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle,
begint om 20.00 u., tot ca. 22.00 u. Toegang vrij voor alle belangstellenden.
Organisatie: KNNV Zwolle

Zaterdag 5 mei 2012
Inventarisatie: Vreugderijkerwaard. Vlinders en libellen.
Verzamelen op de dijk, ingang Vreugderijkerwaard. Tijd: 10.00 uur tot ca. 14.00 uur
Opgave noodzakelijk ivm vergunning kan tot 3 mei tot 20 uur Leo Winter Tel. 038-8519470.

Zaterdag 28 april 2012
Inventarisatie: Wildland in het Schellerpark.

Verzamelen bij  Schellerhoeve  om 10.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
Mogelijk gaan we na afloop de beestjes op naam brengen in de Schellerhoeve
Opgave niet nodig.

Vrijdag 27 april 2012
Paddenstoelen inventarisatie in het Engelse Werk
Tijdstip van 13.30 tot 15.30 uur verzamelpunt parkerplek Krisman.

 


Woensdag 25 april 2012
Lezing ‘Wilde konijnen’ door Marijke Drees

 

 

Het konijn is misschien wel het meest bekende in het wild levende zoogdier van Nederland. In de tijd van Thijsse werden de konijnen gezien als een plaag, maar nu hebben we meer inzicht in de belangrijke rol van het konijn als sleutelsoort in ecosystemen van de zandgronden. Door zijn graven en grazen verhoogt hij de soortenrijkdom van de vegetatie en geeft een kans aan soorten van het open zand als de zandhagedis.
Tegenwoordig maken beheerders zich zorgen als de stand te laag is. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dat ligt aan een combinatie van factoren: ziektes, gebrek aan voedsel, luchtkwaliteit, de vegetatie en roofdieren. Ook het gedrag wordt besproken, vooral het schijnbare gebrek aan moederlijke zorg. Het is een misverstand dat de Kaninefaten al konijnen vingen. Hoe het waarschijnljk is gegaan, wordt uiteengezet.
En waarom komt het konijn voor in de spijswetten in het Oude Testament?

Marijke Drees deed jarenlang veldonderzoek aan wilde konijnen en schreef ook het gelijknamige boek, dat bij de KNNV uitgeverij verscheen.

Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle,
begint om 20.00 u., tot ca. 22.00 u. Toegang vrij voor alle belangstellenden.
Organisatie: KNNV ZwolleZaterdag 21 april 2012

Excursie moerasvogels van de Auken en weidevogels van de Bramen bij Steenwijk 


Organisatie: Vogelwerkgroep KNNV Zwolle.

Verzamelen 07.00 u. op carpoolplek bij de Berkumerbrug, bij afslag 21 van de A28. Terugkeer tussen 15.00 en 16.00 u. Opgave vooraf bij Jur Furda, e-mail: jurfurda@live.nl, uiterlijk daags tevoren 20.00 u. Graag vermelden of u wilt meerijden of chauffeur wilt/kunt zijn. Meenemen: verrekijker, eten en (warm) drinken, goede schoenen of laarzen. Kosten meerijden: € 6,-.Donderdag 19 April 2012
Lezing Marc Abuys
:

Aanvang: 20.00 u.  Organisatie: KNNV Zwolle in de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle.Toegang vrij voor belangstellenden. Koffie/thee € 0,50 per consumptie.
 
 Zaterdag 14 april 2012
Excursie Veluwerandmeren
Organisatie: Vogelwerkgroep KNNV Zwolle.

 Met Nico Hoogteyling van KNNV Noordwest –Veluwe.

 Om 8.30 u. met Nico afgesproken op de parkeerplaats van Postiljon Hotel bij Nulde voor een bezoek aan de Delta Schuitenbeek (steltlopers) en de Puttense- en Arkenhemerpolder (weidevogels) en als er tijd over is naar Nieuw Hardenbroek.

Verzamelpunt Zwolle: parkeerplaats bij Vitens om 07.45 u. Terugkeer ca. 16.30 u.
Opgave vooraf bij Jur Furda, e-mail: jurfurda@live.nl, uiterlijk daags tevoren 20.00 u. Graag vermelden of u wilt meerijden of chauffeur wilt/kunt zijn. Meenemen: verrekijker, eten en (warm) drinken, goede schoenen of laarzen.

 

Kosten meerijden: €  6,-.
 

Woensdag 11 April 2012
Lezing Piet Bremer: Over nieuwe natuur uit landbouwgrond - ontwikkelingen bij het Voorsterbos.
Aanvang: 20.00 u.  Organisatie: Plantenwerkgroep KNNV Zwolle in de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, Zwolle.
Toegang vrij voor belangstellenden. Koffie/thee € 0,50 per consumptie.
 

Zaterdag 7 april 2012 Excursie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug Voor wie: beginnende en gevorderde vogelaars en andere natuurliefhebbers. Excursieleider: Erwin de Visser, tel.: 06-23207002. Tijd: vertrek om 6.00 uur en terugkomst circa 12. 30 uur. Verzamelpunt: vanaf de parkeerplaats bij de BGD hal, van der Heydenstraat 2, Zwolle-Zuid. Kosten meerijden € 3,- Opgave uiterlijk daags tevoren via e-mail bij erwin.de.visser@zonnet.nl

 

Deel deze pagina