Woensdag 16 december 2015

- See more at: http://www.knnv.nl/afdeling-zwolle-eo/activiteit/lezing-millingerwaard#s...

woensdag 16 december 2015 20:00 Lezing

- See more at: http://www.knnv.nl/zwolle#sthash.GeR5Jtnb.dpuf

Tijdstip 20.00 uur Lezing Millingerwaard door Fokko Erhart  voor de KNNV Zwolle - Doepark Nooterhof
In het hart van de Gelderse Poort heeft de Millingerwaard in twee decennia tot een unieke voorbeeld gebied ontwikkeld voor wildernisnatuur. Daarmee behoort dit project tot de top tien van de Nederlandse natuursuccessen. Tijdens de lezing wordt door Fokko Erhart het verleden, heden en de toekomst van de Millingerwaard uitgebreid in beeld gebracht aan de hand van een foto’s, grafieken en filmpjes.

Vrijdag 4 dec 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Engelse Werk
Tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur verzamelpunt parkeerplek Krisman

 Zaterdag 28 nov 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Helmhorst
Tijdstip van 10:00 tot 12:00 uur verzamelpunt parkeerplek Helmhorstweg
 

Vrijdag 20 nov 2015

Paddenstoelen inventarisatie: IJsselvliedt
Tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur verzamelpunt parkeerplek IJsselvliet
 
Donderdfag 19 november
Lezing Marijke Drees: Ecologie van de jeneverbes
 

Zaterdag 14 november 2015
Vogelexcursie Z.W. Friesland en Afsluitdijk
Vertrek 8.30 uur Carpoolplek A28  Rijkswaterstaat Terug om 18.00 uur; kosten € 8,50* / € 10,50* 
Opgave vooraf via knnv.vwgzwolle@gmail.com, of telefonisch bij Jur Furda 038 - 3858200 of  06 - 51 28 05 38,
uiterlijk daags tevoren 19.00 uur, ivm carpoolen. Laat dan weten of u wilt meerijden of zelf een auto ter beschikking heeft.
*) Kosten zijn afhankelijk van het aantal passagiers.

Zaterdag 14 nov 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Algemene Veen Hattem
Tijdstip van 10:00 tot 12:00 uur verzamelpunt parkeerplek Derde Industrieweg

Vrijdag 6 nov 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Arrier Koeland
Tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur verzamelpunt parkeerplek De Toerist

Zaterdag 31 okt 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Veerslotlanden

Tijdstip van 10:00 tot 12:00 uur verzamelpunt parkeerplek De Toerist

Vrijdag 23 okt 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Cockhof / Alederinck

Tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur verzamelpunt parkeerplek laan Alerdinck


Zaterdag 17 okt 2015
Paddenstoelen inventarisatie: De Leemcule

Tijdstip van 10:00 tot 12:00 uur verzamelpunt parkeerplek nabij Kiosk Leemculeweg Hattem


Vrijdag 9 okt 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Zoogenbrink Olst

Tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur verzamelpunt parkeerplek De Toerist

Vrijdag 19 juni 2015
Paddenstoelen inventarisatie: loacatie nog niet bekend
Tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur verzamelpunt parkeerplek loacatie nog niet bekend

begint om 20.00 u., tot ca. 22.00 u. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden. - See more at: http://www.knnv.nl/afdeling-zwolle/activiteiten-historie#sthash.VCkCho74...

Zaterdag 6 juni 2015
Paddenstoelen inventarisatie: locatie nog niet bekend
Tijdstip van 10:00 tot 12:00 uur verzamelpunt parkeerplek locatie nog niet bekend

Zaterdag 6 juni 2015 Excursie naar Dwingelderveld, Fochtloërveen en Diependal
Vertrek 9:00 Carpoolplek A28  Rijkswaterstaat
Kosten 9 tot 12 Euro
Gemeenschappelijke excursie met Ruben Winter (Libellen en Vlinders)
Terugkeer 16:00
Wat verwachten we? Kraanvogels, Tapuiten, Paapjes, Raven, Roodhalsfuten, Geoorde Futen, Dodaars. Geelgors, Zwarte Specht, Boomvalken
Opgave vooraf via knnv.vwgzwolle@gmail.com, uiterlijk daags tevoren 20.00 u., ivm carpoolen. Laat dan weten of u wilt meerijden of zelf een auto ter beschikking heeft.
*) Kosten zijn afhankelijk van het aantal passagiers.

Zaterdag 30 Mei 2015 Excursie Noord Drenthe naar Onnerpolder,   Kropswolderbuitenpolder en Peizermaden.
Vertrek 12:00 ’s middag en avondexcursie. Vertrek Carpoolplek A28  Rijkswaterstaat
Verwachtte terugkomst 21:30
Kosten 11 tot 15 Euro
Wat verwachten we?  Geoorde fuut, Witvleugelsstern, Witwangstern, Kiekendieven, Steltkluten, Klein Waterhoen, •Kleinst Waterhoen.
Excursieleiders Henk van den Brink en Jur Furda.
Opgave vooraf via knnv.vwgzwolle@gmail.com, uiterlijk daags tevoren 20.00 u., ivm carpoolen. Laat dan weten of u wilt meerijden of zelf een auto ter beschikking heeft.
*) Kosten zijn afhankelijk van het aantal passagiers.


Zaterdag 23 Mei 2015 Wandel/Vogelexcursie in het Reestdal
Vertrek  8:30 Carpoolplek A28  Rijkswaterstaat
Terugkeer ongeveer 14:30
Het Reestdal is een prachtig stukje Nederland op slechts 30 kilometer van Zwolle. Het gebied kenmerkt zich door een zeer gevarieerd landschap, dat bestaat uit gemengd bos, voormalig  hakhoutbos, droge en natte heide, beekdal en kleine akkers met granen en zonnebloemen (historisch
kleinschalig cultuurlandschap). De vogelbevolking is al even gevarieerd. Wielewaal, grote lijster, boomleeuwerik, geelgors, roodborsttapuit, grauwe klauwier, en vele andere soorten broeden in dit gebied, in totaal ruim 70 soorten. Vanuit de vogelwerkgroep wordt een wandelexcursie georganiseerd, waarbij we de diverse biotopen zullen bezoeken. De lengte van de wandeling bedraagt circa 10 kilometer. Afhankelijk van de omstandigheden zal de wandeling 3 a 4 uur duren.
Opgave vooraf via knnv.vwgzwolle@gmail.com, uiterlijk daags tevoren 20.00 u., ivm carpoolen. Laat dan weten of u wilt meerijden of zelf een auto ter beschikking heeft.
*) Kosten zijn afhankelijk van het aantal passagiers.

 

 

Zaterdag 23 Mei 2015. Excursie Zalne natuurontwikkelingsgebied bij de Westerveldse Aa o.l.v. Marjolijn Koopmans / Waterschap Groot-SallandVerrassende ontwikkelingen van de natuur vlakbij de bebouwde kom van Zwolle. Blauwborst, Parnassia, orchideeen, Tapuit, Zonnedauw e.v.a. profiteren van natuurontwikkeling door gemeente, Landschap Overijssel en waterschap.

 

Vrijdag 22 mei 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Engelse Werk
Tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur verzamelpunt parkeerplek Krisman


Zaterdag 9 mei 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Molecaten
Tijdstip van 10:00 tot 12:00 uur verzamelpunt parkeerplek Herberg Molecaten

Zaterdag 9 Mei 2015 Ecologische Big Day in de gemeente Zwolle
Kosten géén.
Aanvang 6:00 uur in het Engelse Werk
Terugkeer 18:00 uur in het Engelse Werk
In ploegjes van twee tot vier vogelaars die zonder motorisch hulpmiddel 12 u ur gaan vogelen binnen de gemeente grenzen van Zwolle met als doel de meeste soorten te spotten.
Na die tijd eten we gezamenlijk bij het Engelse Werk.
Opgave vooraf via knnv.vwgzwolle@gmail.com, uiterlijk daags tevoren 20.00 u.

Vrijdag
24 april 2015

Paddenstoelen inventarisatie: Windesheim
Tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur verzamelpunt parkeerplek bocht Windesheim


Zaterdag 18 April 2015 Excursie naar de Auken en de Bramen.
Vertrek  8:30 Carpoolplek A28  Rijkswaterstaat
Kosten 5 Euro.
Wat verwachten we? Kolonies purperreiger en lepelaar. Purperreigers, Lepelaars, Snorren, Blauwborsten, Kiekendieven,
Watersnippen.
Opgave vooraf via knnv.vwgzwolle@gmail.com, uiterlijk daags tevoren 20.00 u., ivm carpoolen. Laat dan weten of u wilt meerijden of zelf een auto ter beschikking heeft.
*) Kosten zijn afhankelijk van het aantal passagiers.

Zaterdag 11 april 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Tichelgaten
Tijdstip van 10:00 tot 12:00 uur verzamelpunt parkeerplek einde Fabrieksweg

Donderdag 9 april 2015: Lezing: inleiding over de ecologie en het beheer van het Nationaal Park de Wieden-Weerribben, door Annemieke Kooijman.
Ze zal uitleggen dat het behoud van de belangrijke natuurwaarden aldaar niet alleen afhangt van de waterkwaliteit die inmiddels wel sterk is verbeterd gedurende de laatste jaren. Er zijn belangrijke relaties met de waterhuishouding, met de omringende landbouw, met de rietteelt en met de eisen vanuit de recreatievaart. Een vrij ingewikkeld verhaal waarover heel wat gediscussieerd is en wordt maar waarover de recente resultaten van het omvangrijke en langdurige onderzoek van de Universiteit van Amsterdam meer helderheid verschaffen. De inleiding is een MUST voor iedereen die wat wil begrijpen van onze belangrijke trilvenen en rietlanden in Noordwest en daarover mee wil praten. In het volgende pdf bestand kunt u meer lezen.
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, 8013 PA Zwolle.
aanvang 20.00 uur. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden.
Kopje koffie of thee kost 0,50 euro.

Zaterdag 28 maart 2015 Vogelexcursie naar Arkenheem, Veluwe randmeer, Harderbroek.
Vertrek 8:00 Parkeerplaats Vitens
Terugkeer 15:00
Kosten 5 Euro.
Wat verwachten we daar? Weidevogels grutto’s (mogelijk ijslandse),  tureluurs, de laatste wintergasten nonnetjes en brilduikers die dan ook kunnen baltsen Krooneend, verschillende ganzensoorten.
Opgave vooraf via knnv.vwgzwolle@gmail.com, uiterlijk daags tevoren 20.00 u., ivm carpoolen. Laat dan weten of u wilt meerijden of zelf een auto ter beschikking heeft.
*) Kosten zijn afhankelijk van het aantal passagiers.

Vrijdag 27 maart 2015
Paddenstoelen inventarisatie: IJsselvliedt

Tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur verzamelpunt parkeerplek IJsselvliedt

Zaterdag 14 maart 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Westerveldse bos

Tijdstip van 10:00 tot 12:00 uur verzamelpunt parkeerplek einde kolksteeg

Woensdag 11 maart 2015: Lezing over de Kaderrichtlijn Water, door Ruben van Kessel.
De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen.
De KRW eist dat de ecologische toestand van het oppervlaktewater een goede kwaliteit weerspiegelt. Dit betekent dat in alle Europese wateren de soorten organismen moeten voorkomen die daar in een onverstoorde situatie thuis horen. Deze natuurlijke soortensamenstelling komt in Nederland vrijwel nergens meer voor. De EU verplicht de lidstaten om een goede ecologische toestand voor verschillende watertypen te definiëren. Indien nodig moeten de landen maatregelen treffen om een goede ecologische toestand te bereiken.
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, 8013 PA Zwolle.
aanvang 20.00 uur. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden.
Kopje koffie of thee kost 0,50 euro.

Vrijdag 27 februari 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Wythmenerplas
Tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur verzamelpunt parkeerplek Wythmenerplas

Zaterdag 14 februari 2015
Paddenstoelen inventarisatie: Algemene Veen Hattem
Tijdstip van 10:00 tot 12:00 uur verzamelpunt parkeerplek 3e Industrieweg

Zaterdag 14 februari 2015 Vogelexcursie naar Zeeland
Vertrek 07:30 parkeerplaats bij het voormalige ECO-drome
Terugkeer 18:00
Kosten 15 a 20 Euro
Doel de Brouwersdam, De Plompetoren, Neetje Jans:
Wat verwachten we daar? IJseenden, roodkeelduikers,  zwarte zee-eenden,  zeekoeten, zaagbekken (middelste en grote) Kleine zilverreigers en mogelijk een kuifaalscholver.  Half februari is zeer geschikt voor zeevogels in zeeland.
Opgave vooraf via knnv.vwgzwolle@gmail.com, uiterlijk daags tevoren 20.00 u., ivm carpoolen. Laat dan weten of u wilt meerijden of zelf een auto ter beschikking heeft.
*) Kosten zijn afhankelijk van het aantal passagiers.

Donderdag 12 februari 2015: lezing ’De eekhoorn’ door Aaldrik Pot
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, 8013 PA Zwolle.
aanvang 20.00 uur. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden.
Kopje koffie of thee kost 0,50 euro.

Woensdag 11 februari 2015: Lezing de leemputten van Staverden, door Ruud Knol.
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, 8013 PA Zwolle.
Nieuwsgierig over de leemputten dan kunt u hier meer over lezen.
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, 8013 PA Zwolle.
aanvang 20.00 uur. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden.
Kopje koffie of thee kost 0,50 euro.

Donderdag 22 januari 2015: Lezing ‘Natuur aan huis’ en ‘Vogels kijken in Noordoost-Duitsland’ door Hans Peeters
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, 8013 PA Zwolle.
aanvang 20.00 uur. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden.
Kopje koffie of thee kost 0,50 euro.

Donderdag 15 januari 2015: determinatie-avond.
Er zal materiaal aanwezig zijn, maar heb je zelf ook materiaal wat je wil laten zien of gedetermineerd wil hebben, neem dat dan mee,Elja en Brunhilde.
Locatie: de Kruidwisch, Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5, 8013 PA Zwolle.
aanvang 20.00 uur. Kopje koffie of thee kost 0,50 euro.

Deel deze pagina