De contributie bedraagt in 2021 € 35,--.
U bent dan lid van KNNV Zwolle en tevens van de landelijke KNNV.
Voor dit bedrag kunt u deelnemen aan alle activiteiten van KNNV Zwolle en meewerken in een van onze werkgroepen. Ook is deelname aan een landelijke werkgroep mogelijk.

U ontvangt  twee maal per jaar het Zwols Natuurtijdschrift (ZNT) en een elektronische nieuwsbrief met aankondigingen. Tevens ontvangt u vier maal per jaar Natura, het tijdschrift van de landelijke KNNV.
U ontvangt als lid 10% korting op KNNV uitgaven en kortingen op KNNV reizen en - kampen.
Huisgenootleden betalen € 16,-- per jaar.
Jeugdlidmaatschap (t/m 25 jaar) bedraagt € 22,-. Je bent dan volwaardig lid en ontvangt dus ook Natura.
 
Behalve personen kunnen ook organisaties lid of begunstiger worden.

Wanneer u lid wilt worden, vul dan het aanmeldingsformulier in. Het ingevulde formulier kunt u als bijlage mailen naar onze ledenadministratie: ledenadministratie@zwolle.knnv.nl 

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 15 december voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie.
U dient hiervan binnen 10 dagen een schriftelijke bevestiging te ontvangen. Wanneer dit niet gebeurt, neemt u dan even contact op met de ledenadministratie of met één van de bestuursleden.

 Een extra gift is natuurlijk altijd welkom, de KNNV afd Zwolle is voor de belastingdienst een erkende organisaties ten algemene nutte zodat een donatie als gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting onder vermelding van het fiscale nummer 8132.78.661.

Deel deze pagina