Het bestuur vergadert eens in de 6 weken. Daarnaast vergaderen we een aantal keren per jaar samen met het bestuur van het IVN. Eveneens bezoeken we regelmatig de vergaderingen van het Gewest IJsselstreek.

U kunt contact opnemen met het bestuur per mail of schrijven naar:
KNNV afdeling Zwolle
Postbus 1275
8001 BG Zwolle

Samenstelling bestuur

Statuten en huishoudelijk regelement
In 2004 zijn de statuten door de notaris vastgelegd zodat de vereniging volledig rechtsbevoegd is.
Statuten
Huishoudelijk regelement

ZNT (Zwols Natuur Tijdschrift)
Het Zwols Natuurtijdschrift is het gezamenlijke tijdschrift van van KNNV Zwolle en IVN Zwolle e.o. Het verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 700 exemplaren.Deel deze pagina