De plantenwerkgroep houdt zich bezig met het inventariseren van wilde planten. Hiertoe worden in het groeiseizoen (voorjaar, zomer en najaar) excursies georganiseerd in en om Zwolle. Een enkele keer zoeken we het wat verder weg. Gezamenlijk brengen we de gevonden planten op naam, wisselen kennis uit en proberen hierdoor onze gezamenlijke kennis te vergroten. De verzamelde gegevens worden, indien van toepassing, doorgegeven aan de stichting FLORON. Ook wordt er geïnventariseerd op verzoek van instanties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en bovengenoemde stichting FLORON. Voor Natuurmonumenten worden door enkele leden van de werkgroep jaarlijks delen van de Wieden geïnventariseerd.
Gedurende de wintermaanden worden lezingen georganiseerd, die of door de leden zelf worden gegeven of door een gastspreker. Het onderwerp heeft betrekking op de flora of is daar verwant aan.

Contactpersonen: Elja van Dongen (038 – 3762696) en Brunhilde Reicher (038-4221228)

Zie planten in het gebied van de afdeling bij waarneming.nl
- Zeer zeldzaam
- Zeldzaam
- Vrij algemeen
- Algemeen

Deel deze pagina