ZNT (Zwols Natuur Tijdschrift)

Het Zwols Natuurtijdschrift is het gezamenlijke tijdschrift van van KNNV Zwolle en IVN Zwolle e.o. Het verschijnt tweemaal per jaar in een oplage van 1000 exemplaren. Redactie: Leander Broere, Jeroen Koot, Gabi Milder en Wietske Prummel

Aanleveren kopij liefst via e-mail: zntredactie@live.nl. Tekst en figuren apart aanleveren. Figuren in voldoende hoge resolutie.

 

Deadline voor het volgende nummers: zondag 16 februari en zondag 13 september

 

 

Archief ZNT

Deel deze pagina